Disclaimer (voorwaarden voor gebruik van de website)

Voorwaarden voor het gebruik van de website: www.minicamper.nl, hierna te noemen: de website

JB Kampeerauto's BV heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor JB Kampeerauto's BV zijn verontschuldigingen aanbiedt.
JB Kampeerauto's BV geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder voorafgaande kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.
JB Kampeerauto's BV is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website noch voor enige directe of indirecte schade, hoe ook.
Alleen de bezoeker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website.

Alle aan JB Kampeerauto's BV verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van JB Kampeerauto's BV mag niets van www.minicamper.nl worden gekopieeerd.